Nhân dịp khai trương Câu lạc bộ cờ vây tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã cho ra mắt ấn phẩm cờ vây mang tên SAIGO.

SAIGO sẽ được phát hành 3 tháng một lần, lưu hành nội bộ dành riêng cho các thành viên đến sinh hoạt tại Câu lạc bộ. SAIGO số 1 gồm 32 trang với nhiều hình ảnh sinh hoạt CLB, các bài viết phong phú về môn cờ vây v.v... Đặc biệt SAIGO do kỳ thủ nữ Nguyễn Thị Tâm Anh dàn trang và thiết kế.

Xin mời các bạn xem SAIGO 01:

GOmagazine

Nhân dịp khai trương Câu lạc bộ cờ vây tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã cho ra mắt ấn phẩm cờ vây mang tên SAIGO.

SAIGO sẽ được phát hành 3 tháng một lần, lưu hành nội bộ dành riêng cho các thành viên đến sinh hoạt tại Câu lạc bộ. SAIGO số 1 gồm 32 trang với nhiều hình ảnh sinh hoạt CLB, các bài viết phong phú về môn cờ vây v.v... Đặc biệt SAIGO do kỳ thủ nữ Nguyễn Thị Tâm Anh dàn trang và thiết kế.

Xin mời các bạn xem SAIGO 01:

GOmagazine