Kỳ đài Hồ Gươm

Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 96, 97 và 98
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 99 và 100
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 93, 94 và 95
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 91 và 92 - Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 89 và 90
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 88: Kỷ niệm 2 năm thành lập CLB Cờ Hồ Gươm
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 87: Trận đấu 1 chống 5 danh thủ cờ Tướng trẻ
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 86: Kỳ thủ Cờ Tướng người Mỹ đấu giao hữu
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 84 và 85: Giới thiệu môn Cờ chữ Việt và giao hữu Cờ Tướng
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 82 và 83
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 78, 79, 80 và 81
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 77: thi đấu đồng loạt với các kỳ thủ trẻ
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 75 và 76: Trận đấu giao hữu cờ Vua và cờ Tướng
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 74 (Chủ nhật, 30/09/2018): Giới thiệu môn cờ Tư Lệnh
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 73, Trận đấu giao hữu “Tứ kỳ đồng loạt”
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 71 và 72: Trận đấu lưỡng kỳ đồng loạt, Giới thiệu cờ Ngũ Hành và giao hữu cờ Janggi
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 70: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp của cố danh thủ Nguyễn Thi Hùng
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 68 và 69 (Chủ nhật, 12/08 và 19/08/2018):
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 65, 66 và 67
Kỳ đài Hồ Gươm lần thứ 64: Trận đấu Giao hữu cờ JANGGI (Hàn Quốc)