asean-age group 10 official logo asean2009

GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á MỞ LẦN THỨ 10

10th ASEAN+ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS
Thua Thien - Hue, Vietnam – 6th to 15th June 2009

   
Bấm vào liên kết bên dưới để tải các tập tin MS Excel kết quả sau cùng của giải
Click the links below to download Final standings MS Excel files
   

1.

Standard chess individual

2.

Standard chess team

3.

Rapid chess individual

4.

Rapid chess team

5.

Blitz chess individual

6.

Blitz chess team