Zone 3.3 Championships official logo

organ3_3

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THẾ GIỚI - VÒNG KHU VỰC 3.3

ZONE 3.3, FIDE WORLD CHESS CHAMPIONSHIPS

Ho Chi Minh city, Vietnam – 22nd to 30th July 2009
TÀI TRỢ BỞI (Sponsor by): CTY PHƯƠNGTRANG

MEN

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH.
1.Gold GM Laylo Darwin (Qualified to WCC) 2494 PHI 19w1 18b1 17w1 25b1 2w½ 3b½ 5w1 10b1 8w1 8 49
2.Silver GM So Wesley (Qualified to WCC) 2646 PHI 28b½ 20w1 11b1 26w1 1b½ 8w½ 4b½ 16w1 3b½ 50
3.Bronze GM Nguyen Ngoc Truong Son 2592 VIE 12b1 6w½ 41b1 8w½ 4b½ 1w½ 30b½ 26w1 2w½ 6 50
4 GM Paragua Mark 2487 PHI 38b1 15w1 8b½ 27w½ 3w½ 25b1 2w½ 9b0 21w1 6 47
5 GM Megaranto Susanto 2534 INA 34w1 31b1 25w0 18b½ 19w1 17b1 1b0 20w½ 16b1 6 46
6 IM Mas Hafizulhelmi 2391 MAS 44w1 3b½ 10w½ 19b½ 27b½ 20w½ 33w1 21b½ 9w1 6 44
7 GM Dao Thien Hai 2552 VIE 36b½ 28w½ 12b1 22w1 10b½ 16w0 21w½ 37b1 20b1 6 43½
8 GM Zhang Zhong 2613 SIN 14w1 35b1 4w½ 3b½ 17w½ 2b½ 26w½ 30w1 1b0 50
9 IM Nguyen Thanh Son 2444 VIE 29w1 25b0 26w0 38b1 14w1 18b½ 13w1 4w1 6b0 45½
10 IM Duong The Anh 2440 VIE 50b½ 46w1 6b½ 34w1 7w½ 33b1 16b½ 1w0 15b½ 44½
11 CM Nguyen Van Huy 2414 VIE 53w½ 21b1 2w0 51b1 18w½ 13b½ 25w½ 33b½ 29w1 41½
12 CM Tran Thanh Tu 2258 VIE 3w0 44b1 7w0 47b1 22b0 45w½ 38b1 32w1 35w1 39½
13 FM Nguyen Duc Hoa 2331 VIE 48b½ 39w½ 47b1 16w0 36b1 11w½ 9b0 28w1 30b1 39
14   Le Quang Long 2279 VIE 8b0 47w0 40b1 43w1 9b0 38w½ 45b1 27w1 26b1 37½
15 FM Kojima Shinya 2323 JPN 54w1 4b0 34w0 29b½ 53w1 42b1 23w½ 18b1 10w½ 37
16 IM Nguyen Huynh Minh Huy 2500 VIE 37w1 26b½ 22w½ 13b1 25w½ 7b1 10w½ 2b0 5w0 5 47½
17 IM Bitoon Richard 2495 PHI 42b1 32w1 1b0 28w1 8b½ 5w0 20b0 19w1 24b½ 5 47
18   Vo Thanh Ninh 2340 VIE 43b1 1w0 39b1 5w½ 11b½ 9w½ 27b½ 15w0 36b1 5 46½
19   Tran Ngoc Lan 2176 VIE 1b0 43w1 24b1 6w½ 5b0 35b½ 31w1 17b0 33w1 5 46
20 FM Ton That Nhu Tung 2227 VIE 33w1 2b0 23w½ 53b1 35w½ 6b½ 17w1 5b½ 7w0 5 45
21 CM Nguyen Hoang Nam 2320 VIE 39b½ 11w0 46b1 41w½ 34b1 22w1 7b½ 6w½ 4b0 5 43½
22 FM Pham Chuong 2364 VIE 52w1 27w½ 16b½ 7b0 12w1 21b0 29w½ 25b1 23w½ 5 42
23 IM Nolte Rolando 2458 PHI 41b½ 36w½ 20b½ 32w1 26b½ 30w½ 15b½ 24w½ 22b½ 5 41½
24 GM Nguyen Anh Dung 2474 VIE 25w0 29b½ 19w0 46b1 50w1 37b½ 34w1 23b½ 17w½ 5 38
25   Bao Khoa 2161 VIE 24b1 9w1 5b1 1w0 16b½ 4w0 11b½ 22w0 31w½ 50½
26 FM Chan Wei-Xuan Timothy 2344 SIN 40w1 16w½ 9b1 2b0 23w½ 27w1 8b½ 3b0 14w0 47
27 GM Torre Eugenio 2560 PHI 51w1 22b½ 30w½ 4b½ 6w½ 26b0 18w½ 14b0 45w1 44
28 FM Ly Hong Nguyen 2302 VIE 2w½ 7b½ 37w1 17b0 42w½ 29b½ 35w½ 13b0 43w1 42½
29 FM Lo Kin Mun Dominic 2154 SIN 9b0 24w½ 48b½ 15w½ 32b1 28w½ 22b½ 41w1 11b0 42
30 FM Batchuluun Tsegmed 2384 MGL 46b½ 50w1 27b½ 42w1 33w½ 23b½ 3w½ 8b0 13w0 40
31 FM Chan Yi-Ren Daniel 2358 SIN 45b1 5w0 38b1 33b0 37w½ 41w½ 19b0 49w1 25b½ 37½
32 FM Watanabe Akira 2339 JPN 49w1 17b0 51w½ 23b0 29w0 53b1 42w1 12b0 37w1 37
33 GM Bui Vinh 2517 VIE 20b0 48w1 36b1 31w1 30b½ 10w0 6b0 11w½ 19b0 4 43
34 CM Baba Masahiro 2229 JPN 5b0 45w1 15b1 10b0 21w0 43w1 24b0 38w0 49b1 4 41
35 IM Tu Hoang Thai 2405 VIE 47b1 8w0 42b0 45w1 20b½ 19w½ 28b½ 36w½ 12b0 4 39½
  CM Nguyen Van Hai 2249 VIE 7w½ 23b½ 33w0 49b1 13w0 44b½ 46w1 35b½ 18w0 4 39½
37 FM Chua Zheng Yuan Terry 2226 SIN 16b0 40w1 28b0 48w1 31b½ 24w½ 41b1 7w0 32b0 4 39½
38 CM Nguyen Van Thanh 2173 VIE 4w0 54b1 31w0 9w0 52b1 14b½ 12w0 34b1 39w½ 4 38
39   Nguyen Minh Tuan 0 VIE 21w½ 13b½ 18w0 50b0 44w0 40b1 43b½ 46w1 38b½ 4 36
40   Le Minh Hoang 1941 VIE 26b0 37b0 14w0 44b0 54w1 39w0 --1 47b1 48w1 4 33
41   Nguyen Manh Truong 2160 VIE 23w½ 53b1 3w0 21b½ 51w½ 31b½ 37w0 29b0 44w½ 39
42   Tran Quoc Dung 2196 VIE 17w0 49b1 35w1 30b0 28b½ 15w0 32b0 45w0 50b1 37
43 CM Le Huu Thai 1873 VIE 18w0 19b0 44w1 14b0 47w1 34b0 39w½ 52b1 28b0 36½
44   Nguyen Hung Cuong 2035 VIE 6b0 12w0 43b0 40w1 39b1 36w½ 49b0 48w½ 41b½ 36
45 FM Vuong Trung Hieu 1964 VIE 31w0 34b0 54w1 35b0 49w1 12b½ 14w0 42b1 27b0 35½
46   Nguyen Sy Hung 2013 VIE 30w½ 10b0 21w0 24w0 48b1 50w1 36b0 39b0 54w1 34½
47   Dang Duy Linh 2084 VIE 35w0 14b1 13w0 12w0 43b0 49b0 54w1 40w0 52b1 3 33½
48   Do Hoang Lam 0 VIE 13w½ 33b0 29w½ 37b0 46w0 52b½ 53w1 44b½ 40b0 3 33
49   Nguyen Van Toan Thanh 1813 VIE 32b0 42w0 52b1 36w0 45b0 47w1 44w1 31b0 34w0 3 32½
50   Dang The Nam 2124 VIE 10w½ 30b0 53w0 39w1 24b0 46b0 52w½ 54b½ 42w0 31½
51   Srivachirawat Kannapon 2256 THA 27b0 52w1 32b½ 11w0 41b½ --- --- --- --- 2 38
52   Wiwatanadate Poompong 1979 THA 22b0 51b0 49w0 54b1 38w0 48w½ 50b½ 43w0 47w0 2 29
53   Nguyen Huu Hoang Anh 2086 VIE 11b½ 41w0 50b1 20w0 15b0 32w0 48b0 --- --- 38½
54   Le Dinh Nguyen Anh 0 VIE 15b0 38w0 45b0 52w0 40b0 --1 47b0 50w½ 46b0 32

WOMEN

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts BH.
1.Gold WGM Munguntuul Batkhuyag (Qualified to WCC) 2412 MGL 6b½ 12w½ 17b1 19w1 18b½ 3b1 2w1 9b1 8w1 46½
2.Silver WFM Nguyen Thi Mai Hung 2219 VIE 29b1 7w½ 10b1 13w1 3w1 4b½ 1b0 17w1 15w1 7 46½
3.Bronze WFM Pham Bich Ngoc 2105 VIE 31b1 4w1 19b1 18w1 2b0 1w0 6b1 7w½ 17b1 45½
4 WGM Sukandar Irine Kharisma 2311 INA 23w1 3b0 14w1 21b1 20w1 2w½ 5b½ 8b0 11w1 6 45½
5 WGM Nguyen Thi Thanh An 2330 VIE 17w½ 8b½ 23w1 6b½ 11w1 18b½ 4w½ 20b1 7w½ 6 43½
6 WIM Nguyen Quynh Anh 2102 VIE 1w½ 17b½ 8w1 5w½ 16b1 9b½ 3w0 13b1 20w½ 48
7   Enkhtuul Altanulzii 2051 MGL 20w1 2b½ 21w½ 11b0 24b½ 16w1 12w1 3b½ 5b½ 45½
8 WGM Le Thanh Tu 2310 VIE 22b½ 5w½ 6b0 14w1 12b½ 24w1 19b1 4w1 1b0 45
9 WIM Pham Le Thao Nguyen 2314 VIE 12b½ 22w1 18b0 10w1 13b1 6w½ 17b1 1w0 19b½ 43
10 WFM Luong Nhat Linh 1952 VIE 15w1 13b½ 2w0 9b0 27w1 20b½ 30w1 21b1 14b½ 39½
11 WGM Hoang Thi Bao Tram 2274 VIE 14w0 28b1 30w½ 7w1 5b0 25b1 18w1 19w1 4b0 39
12   Pham Thi Ngoc Tu 2089 VIE 9w½ 1b½ 20w½ 15b1 8w½ 19w½ 7b0 22b0 27w1 43½
13   Lkhamsuren Uuganbayar 2144 MGL 27b1 10w½ 24b1 2b0 9w0 17w0 25b1 6w0 18b1 42½
14 WFM Vo Thi Kim Phung 2073 VIE 11b1 19w0 4b0 8b0 29w0 --1 23w1 30b1 10w½ 40
15 WFM Cua Sherily 2174 PHI 10b0 27w1 25b½ 12w0 22b½ 29b1 20w½ 18w1 2b0 38
16 WFM Cua Shercila 2167 PHI 30w0 26b½ 28w1 25b1 6w0 7b0 21w½ 27b½ 22w1 34½
17 WFM Perena Catherine 2092 PHI 5b½ 6w½ 1w0 31b1 21w1 13b1 9w0 2b0 3w0 4 48
18 WFM Le Thi Phuong Lien 2216 VIE 26w1 30b1 9w1 3b0 1w½ 5w½ 11b0 15b0 13w0 4 46½
19 WIM Nguyen Thi Tuong Van 2246 VIE 28w1 14b1 3w0 1b0 30w1 12b½ 8w0 11b0 9w½ 4 45
20 WIM Le Kieu Thien Kim 2250 VIE 7b0 29w1 12b½ 22w1 4b0 10w½ 15b½ 5w0 6b½ 4 43½
21 WCM Sihite Chelsie Monica 0 INA --1 24w½ 7b½ 4w0 17b0 28w1 16b½ 10w0 26b½ 4 40½
22 WFM Le Hoang Tran Chau 2073 VIE 8w½ 9b0 26w1 20b0 15w½ 30b0 --1 12w1 16b0 4 39½
23   Rivera Daisy 2087 PHI 4b0 31w1 5b0 27b½ 25w0 26w1 14b0 24w½ --1 4 37
24 WFM Hoang Thi Nhu Y 2119 VIE 25w1 21b½ 13w0 30b½ 7w½ 8b0 27w½ 23b½ 28b½ 4 35½
25 WFM Chan Wei-Yi Victoria 1912 SIN 24b0 --1 15w½ 16w0 23b1 11w0 13w0 31b½ 29b1 4 35½
26   Nguyen Thi Hanh 1975 VIE 18b0 16w½ 22b0 29w0 --1 23b0 31b1 28w1 21w½ 4 31
27 WFM Dewi Aa Citra 1923 INA 13w0 15b0 29b1 23w½ 10b0 31w1 24b½ 16w½ 12b0 35½
28 WFM Ton Nu Hong An 2046 VIE 19b0 11w0 16b0 --1 31w1 21b0 29w1 26b0 24w½ 34
29 WFM Nguyen Thi Diem Huong 2007 VIE 2w0 20b0 27w0 26b1 14b1 15w0 28b0 --1 25w0 3 37½
30 WCM Medina Warda Aulia 1945 INA 16b1 18w0 11b½ 24w½ 19b0 22w1 10b0 14w0 31w0 3 37
31   Tran Le Dan Thuy 1780 VIE 3w0 23b0 --1 17w0 28b0 27b0 26w0 25w½ 30b1 35

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com