Ngày 16/12/2013 đội tuyển cờ vua Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự giải thế giới năm 2013 tại UAE, tuy nhiên mọi việc đã không suôn sẻ.

Mãi cho đến trước giờ bay đi UAE thì Ban tổ chức mới chính thức thông báo cho Liên đoàn Cờ Việt Nam rằng có 3 người không được cấp visa vào UAE, trong đó có phụ huynh của Nguyễn Anh Khôi, phụ huynh của Trần Hải Phương Anh và HLV Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài ra khá nhiều VISA được cấp khác, phía UAE cũng làm sai tên, sai số hộ chiếu v.v... và chỉ gửi cho Liên đoàn cờ Việt Nam trước giờ bay 3 tiếng dù hồ sơ của Việt Nam đã nộp đầy đủ trước đó hơn 2 tháng. Các quốc gia như Malaysia, Macau, Singapore, Philippines v.v... cũng bị như Việt Nam, tuy nhiên họ không có trường hợp bị từ chối.

Đối với các trường hợp từ chối visa, phía Ban tổ chức chỉ cho biết là do an ninh của họ từ chối do nghi ngờ thông tin của những người này (nguyên văn: "Immigration office said they are suspicious according to their information").Liên đoàn cờ đã nhờ Liên đoàn cờ thế giới can thiệp khẩn cấp, nhưng vẫn không có kết quả.

Do Phụ huynh của Anh Khôi, Phương Anh và HLV Thanh Sơn không thể đi được vì vậy các gia đình đã yêu cầu không cho các em cũng đi dù đã được cấp visa đầy đủ. Thật đáng tiếc cho Anh Khôi và Phương Anh.