Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Cờ vua Thế giới, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã tổ chức lớp trọng tài FIDE từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại thành phố Huế. Lớp gồm 31 học viên từ Việt Nam, Lào và Philippines. Ông Casto Abundo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Châu Á làm giảng viên.

Kết quả lớp trọng tài FIDE tại Huế

Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Cờ vua Thế giới, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã tổ chức lớp trọng tài FIDE từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại thành phố Huế. Lớp gồm 31 học viên từ Việt Nam, Lào và Philippines, Ông Casto Abundo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Châu Á làm giảng viên vì vậy bài giảng được truyền đạt bằng tiếng Anh.

Các học viên vượt qua được bài kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận cùng với 1 chuẩn trọng tài FIDE vào kỳ hội nghị FIDE sắp tới.

Thông tin về lớp trên website FIDE tại: https://arbiters.fide.com/seminars/reportsresults-for-completed-seminars.html?start=5

Sau đây là danh sách các học viên đạt yêu cầu (xếp theo ID):

Cao Sang Vietnam 725056
Gamaliel G. Gonzales Philippines 5216281
Nguyễn Anh Dũng Vietnam 12400025
Đào Thiên Hải Vietnam 12400084
Mai Thị Thanh Hương Vietnam 12400130
Nguyễn Thị Tường Vân Vietnam 12400270
Trương Đức Chiến Vietnam 12400548
Tô Quốc Khanh Vietnam 12400939
Bảo Quang Vietnam 12401161
Hoàng Thị Út Vietnam 12401293
Trần Thanh Tú Vietnam 12401404
Nguyễn Thiện Việt Vietnam 12401498
Bảo Khoa Vietnam 12401501
Phùng Nguyễn Tường Minh Vietnam 12402583
Đỗ Ngọc Mỹ Lệ Vietnam 12404306
Hoàng Thiên Vietnam 12407410
Phạm Hương Giang Vietnam 12407429
Bùi Thị Mai Trâm Vietnam 12407437
Huỳnh Hoa Minh Nhật Vietnam 12409723
Nguyễn Phú Vietnam 12409995
Bùi Ngọc Anh Vietnam 12410012
Nguyễn Quốc Cường Vietnam 12410039
Nguyễn Huỳnh Minh Toàn Vietnam 12410047
Nguyễn Trọng Luật Vietnam 12410055
Lê Bá Thành Vietnam 12410063