Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Cờ Việt Nam tại Đà Nẵng ngày 22/12/2010, Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ Việt Nam khóa V (2010-2015) đã có 2 cuộc họp quan trọng nhằm bầu chọn các vị trí lãnh đạo và phân công thành viên phụ trách các Ban chức năng của Liên đoàn.

Cuộc họp thứ nhất ngày 9/1/2011 tại Khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 37/ 39 ủy viên Ban chấp hành khóa V đã thống nhất bầu chọn các chức danh Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các Phó Tổng thư ký và Ban Thường vụ gồm 13 thành viên.

Cuộc họp thứ hai ngày 24/1/2011 tại Văn Phòng Tổng cục TDTT, Hà Nội với sự tham dự của 13/13 ủy viên Ban Thường vụ để  thảo luận về chương trình & phương pháp hoạt động của Liên đoàn khóa V và phân công thành viên giữ nhiệm vụ phụ trách các Ban chức năng.VCFmeeting2

Sau đây là Danh sách các vị trí Lãnh đạo Ban chấp hành Liên đoàn Cờ Khóa V (2010-2015):

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Luận.

2. Chủ tịch danh dự: Ông Nguyễn Minh Hiển (Chủ tịch Liên đoàn Cờ khóa IV).

3. Các Phó Chủ tịch:
– Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch thường trực, Phụ trách chuyên môn;
– Ông Đặng Đông Hải, phụ trách tổ chức thi đấu và thi đua khen thưởng;
– Ông Đàm Quốc Chính, phụ trách thông tin - tuyên truyền;
– Ông Phạm Trường Lâm, phụ trách công tác phát triển cờ tướng;
– Ông Nguyên Văn Thịnh, phụ trách phong trào;
– Ông Phạm Ngọc Sơn, phụ trách tài chính và vận động.

4. Tổng thư ký: Ông Lương Trọng Minh

5. Các Phó Tổng thư ký:
– Bà Nguyễn Thị Anh Thư;
– Ông Nguyễn Phước Trung
– Ông Bảo Tài.

Các Ban chức năng của Ban chấp hành Liên đoàn cờ Việt Nam Khóa V:

1. Ban Thường Vụ:
– Ông Nguyễn Hữu Luận;
– Ông Đặng Tất Thắng;
– Ông Đặng Đông Hải;
– Ông Đàm Quốc Chính;
– Ông Phạm Trường Lâm;
– Ông Nguyên Văn Thịnh;
– Ông Phạm Ngọc Sơn;
– Ông Lương Trọng Minh;
– Bà Nguyễn Thị Anh Thư;
– Ông Nguyễn Phước Trung;
– Ông Bảo Tài;
– Ông Đỗ Đình Giang;
– Bà Phạm Hương Giang.

2. Ban Kiểm tra:
– Ông Đỗ Đình Giang, Trưởng ban;
– Ông Lâm Minh Châu;
– Ông Lê Trung Dũng.

3. Văn phòng Liên đoàn:
– Bà Nguyễn Nhị Lương, Chánh Văn phòng;
và các thành viên:
– Bà Nguyễn Thị Anh Thư;
– Ông Đỗ Đình Giang;
– Bà Vũ Thị Quỳnh;
– Ông Nguyễn Minh Thắng;
– Ông Phùng Lê Quang.

4. Ban Chuyên môn kỹ thuật: Ông Nguyễn Phước Trung, Trưởng ban.

5. Ban Tài chính và vận động tài trợ: Bà Phạm Hương Giang, Trưởng ban.

6. Ban thông tin, truyền thông và đối ngoại: Ông Phạm Văn Hoành, Trưởng ban.

7. Ban Phong trào: Ông Bảo Tài, Trưởng ban.

8. Ban tổ chức thi đấu và thi đua khen thưởng: Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Trưởng ban.

9. Ban phát triển cờ tướng: Ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban.

Các Trưởng ban (từ số 4 đến 9 bên trên) sẽ phối hợp với các Phó Chủ tịch phụ trách khối để xây dựng chương trình hoạt động và đề cử các ủy viên Ban chấp hành tham gia vào ban của mình, kể cả việc mời các cá nhân tích cực mà không là thành viên của Ban chấp hành khóa V.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ cũng thống nhất thông qua chương trình hoạt động năm 2011 gồm các công tác chuyên môn, tổ chức văn phòng Liên đoàn, xây dựng các quy chế hoạt động và tài chính, công tác phát triển phong trào cơ sở và tổ chức cuộc thi logo mới cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.