alllogoSau hơn một tháng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng của Liên đoàn cờ Việt Nam, Ban tổ chức đã nhận được 80 bản dự thi của nhiều họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước. Vietnamchess công bố đến mọi người ảnh biểu trưng chính thức của các mẫu dự thi này.

Các tác phẩm dự thi biểu trưng Liên đoàn cờ Việt Nam

Sau hơn một tháng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng của Liên đoàn cờ Việt Nam, Ban tổ chức đã nhận được 80 bản dự thi của nhiều họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước. Ban tổ chức xin chân thành cám ơn tất cả các tác giả đã ủng hộ Liên đoàn Cờ Việt Nam thông qua sự thể hiện và ý tưởng nghiêm túc trong các mẫu dự thi.

Nay thông qua website của Vietnamchess, Liên đoàn cờ Việt Nam trình bày ảnh biểu trưng chính thức của các mẫu dự thi này để các tác giả và mọi người cùng xem, thưởng thức và cho ý kiến phản hồi, nếu có.

Đề nghị các tác giả dự thi phản hồi cho Liên đoàn Cờ Việt Nam nếu có gì sai sót hoặc thất lạc mẫu dự thi. Xin chân thành cám ơn các tác giả.

Mọi thông tin phản hồi xin gửi về ldc@hn.vnn.vn và c/c đến info@vietnamchess.com, xin vui lòng ghi số thứ tự của biểu trưng ghi bên dưới ảnh mẫu đối với những trường hợp cần thông tin cụ thể về một biểu trưng nào đó.

Đến hết ngày 10/4, nếu không có phản hồi nào, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức chấm giải 80 biểu trưng này theo quy định của điều lệ.

Bấm vào từng ảnh biểu trưng nhỏ để xem phóng to.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
29756sm
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80