Nhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển các tài năng trẻ cờ vua Việt Nam, Liên đoàn Cờ Việt Nam quyết định sẽ tài trợ cho 2 Đại kiện tướng (GM) Lê Quang Liêm và GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong 4 năm từ 2012 đến 2015 với tổng số tiền là 200.000USD.

Liên đoàn Cờ Việt Nam tài trợ cho Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn

liemsonNhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển các tài năng trẻ cờ vua Việt Nam, Liên đoàn Cờ Việt Nam quyết định sẽ tài trợ cho 2 Đại kiện tướng (GM) Lê Quang Liêm và GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong 4 năm từ 2012 đến 2015 với tổng số tiền là 200.000USD; Theo đó GM Lê Quang Liêm sẽ nhận được 150.000USD và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 50.000USD.

Thông qua việc bảo trợ này, Liên đoàn mong muốn 2 kỳ thủ hàng đầu quốc gia sẽ có thêm điều kiện tốt hơn để có thể đạt được khả năng thi đấu một cách tốt nhất, tăng tiến Elo và nâng vị trí của mình trong bảng xếp hạng của FIDE, từ đó sẽ là động lực kích thích các thế hệ trẻ cờ vua Việt Nam noi theo.

Chương trình tài trợ sẽ không dừng lại ở con số 200.000USD nêu trên mà còn có thể được nâng lên tùy theo khả năng thực tế và mức phấn đấu của từng kỳ thủ. Được biết trong thời gian sắp tới, Liên đoàn Cờ Việt Nam cũng sẽ xem xét việc quyết định tài trợ cho các tài năng trẻ khác.

Dự kiến lễ ký kết tài trợ cho Liêm và Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 tại thành phố Hồ Chí Minh, trước khi các kỳ thủ cùng đội tuyển quốc gia lên đường làm nhiệm vụ thi đấu tại Indonesia, SEA Games lần thứ 26.