Liên đoàn Cờ Việt Nam ký kết tài trợ tài năng cờ vua Việt Nam

Ngày 3 tháng 11 năm 2011, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã chính thức tổ chức Lễ ký kết tài trợ cho 2 tài năng cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

lekykettaitro

Lễ ký kết được tổ chức trang trọng tại khách sạn Sheraton Saigon, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã công bố các nội dung của hợp đồng tài trợ, bao gồm

1. Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được bảo trợ 150.000.000 USD và được phân bổ cho từng năm như sau:
+ Năm thứ nhất: 30.000 USD
+ Năm thứ hai: 35.000 USD
+ Năm thứ ba: 40.000 USD
+ Năm thứ tư: 45.000 USD

2. Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn được bảo trợ 50.000.000 USD và được phân bổ cho từng năm như sau:
+ Năm thứ nhất: 10.000 USD
+ Năm thứ hai: 12.000 USD
+ Năm thứ ba: 13.000 USD
+ Năm thứ tư: 15.000 USD

Số tiền được bảo đảm trong vòng 4 năm, tính từ 2012 đến 2015. Hai kỳ thủ sẽ sử dụng số tiền trên để bổ sung cho tất cả các chi phí cần thiết nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và tăng cường khả năng thi đấu. Liên đoàn cờ Việt Nam cũng cam kết sẽ hỗ trợ thêm kinh phí nếu 2 kỳ thủ có những nỗ lực xuất sắc và đạt các thành tích nổi bật trong thời gian thực thi hợp đồng bảo trợ này. Thông qua việc bảo trợ này, Liên đoàn Cờ Việt Nam mong muốn được góp một phần công sức cùng Ngành Thể dục thể thao trong việc đào tạo và phát triển các tài năng thể thao của đất nước. Sắp đến Liên đoàn cờ Việt Nam cũng sẽ xem xét khả năng để có thể tiếp tục tài trợ cho các tài năng trẻ khác.

Liên đoàn Cờ Việt Nam hy vọng rằng việc tài trợ lần này sẽ tạo động lực, kích thích các thế hệ kỳ thủ trẻ nỗ lực phấn đấu, noi gương thế hệ đi trước, từ đó sẽ có thêm nhiều tài năng Việt Nam của chúng ta vươn tới những đỉnh cao của thể thao thế giới.