Giải quốc gia qua các năm

Thông tin tổng hợp các giải đấu cấp quốc gia từ năm 2001 đến nay (xếp theo trình tự giải đấu gần nhất)

Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2022
Giải vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia 2022
Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2022
Giải Cờ Vua đồng bằng sông Cửu Long năm 2022
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022
Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia 2022
Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2022
Giải vô địch Cờ tướng các câu lạc bộ quốc gia 2022
Giải Cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2022
Giải vô địch cờ vua miền Bắc lần VI - năm 2022
Giải vô địch đồng đội cờ vua quốc gia 2022
Giải vô địch cờ Vua quốc gia năm 2022
Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 - Tranh cúp Phương Trang
Giải vô địch cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia 2021
Giải vô địch cờ vây quốc gia 2021
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh quốc gia năm 2021
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2021
Giải vô địch đồng đội cờ tướng quốc gia 2021
Giải vô địch trẻ cờ vua quốc gia 2021
Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021