Giải quốc gia qua các năm

Thông tin tổng hợp các giải đấu cấp quốc gia từ năm 2001 đến nay (xếp theo trình tự giải đấu gần nhất)

Giải vô địch đồng đội cờ tướng quốc gia 2021
Giải vô địch trẻ cờ vua quốc gia 2021
Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021
Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia năm 2021
Giải vô địch đồng đội cờ vua quốc gia 2021
Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2021
Giải vô địch cờ Vua quốc gia năm 2021
Giải cờ vây các đấu thủ mạnh 2021
Giải vô địch cờ vua người khuyết tật toàn quốc 2020
Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V năm 2020
Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2020
Giải vô địch cờ vây quốc gia 2020
Giải vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2020
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2020
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2020
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2020
Giải vô địch cờ Vua toàn quốc năm 2020
Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2020
Giải vô địch cờ vây các kỳ thủ mạnh Việt Nam lần 10 - năm 2020
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2020