Giải quốc gia qua các năm

Thông tin tổng hợp các giải đấu cấp quốc gia từ năm 2001 đến nay (xếp theo trình tự giải đấu gần nhất)

Giải Cờ Vua đồng đội toàn quốc - National Chess team championship 2004
Giải cờ vua Hội khỏe Phù Đổng lần 6 - 6th National Phu Dong sport festival - Chess event - 2004
Giải cờ tướng trẻ quốc gia - National Youth xiangqi championship 2004
Giải Cờ Vua nhanh trẻ toàn quốc - National Youth rapid chess championship 2004
Giải Cờ Vua tiêu chuẩn trẻ toàn quốc - National Youth standard chess championship 2004
Giải Cờ Vây vô địch toàn quốc lần IV - 4th National Buduk (Go) championship 2004
Giải Cờ Vua nhanh lần IX - 9th National Rapid + Blitz championship 2004
Giải Cờ Vua vô địch cá nhân - National chess championship 2004
Giải cờ tướng vô địch cá nhân quốc gia - National xiangqi championship 2004
Giải Cờ Vua các đội mạnh toàn quốc - National Super teams chess championship 2004
Giải Cờ Vua VĐV mạnh toàn quốc - National Master chess tournament 2003
Giải Cờ Tướng đồng đội toàn quốc - VIE Xiangqi team championship 2003
Giải Cờ Vây vô địch toàn quốc lần III - 3rd National Buduk (Go) championship 2003
Giải Cờ Vua đồng đội toàn quốc - National Chess team championship 2003
Giải Cờ Vua nhanh trẻ toàn quốc - National Youth rapid chess championship 2003
Giải Cờ Vua trẻ, cờ tiêu chuẩn toàn quốc - National Youth standard chess championship 2003
Giải cờ tướng trẻ toàn quốc - National Youth xiangqi championship 2003
Giải Cờ Vua nhanh toàn quốc lần 8 - 8th National Rapid championship 2003
Giải Cờ Vua vô địch quốc gia - National chess championship 2003
Giải cờ tướng vô địch cá nhân toàn quốc - National xiangqi championship 2003