Giải quốc gia qua các năm

Thông tin tổng hợp các giải đấu cấp quốc gia từ năm 2001 đến nay (xếp theo trình tự giải đấu gần nhất)

Giải vô địch đồng đội cờ vua toàn quốc 2020
Giải vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2019
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2019
Giải vô địch đồng đội cờ vua toàn quốc 2019
Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2019
Giải vô địch cờ vây toàn quốc 2019
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2019
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2019
Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019
Giải vô địch cờ Vua toàn quốc năm 2019
Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc năm 2019
Giải cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng lần thứ 17 - năm 2019
Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII- 2018 Môn Cờ vua
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018
Giải vô địch cờ vây toàn quốc 2018 - tranh cúp LS Cable & System
Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2018
Giải vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2018
Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2018
Giải vô địch đồng đội cờ vua toàn quốc 2018